Ontwikkelaar wil van te slopen Lekbrug A2 landmark voor fietsprovincie maken

VIANEN/NIEUWEGEIN – De oude brug in de A2 bij Vianen kan een prachtig in het landschap passende recreatieve voorziening worden, waarbij fietsers en wandelaars in gondels over de hoge stalen bogen de Lek oversteken. De beide aanlopen van de brug veranderen daarbij in een recreatie boulevard voor jong en oud, waar evenementen plaatsvinden en recreatieve voorzieningen aanwezig zijn.

Met dit plan voor de Viaansebrug wil ontwikkelaar van recreatieve projecten Papro Holding een laatste poging wagen om de geplande sloop van de brug in 2017 te voorkomen. Dat kan door er een natuurlijke landmark voor de omgeving van te maken. Het sluit aan bij de plannen van Utrecht om dé fietsprovincie van Nederland te worden. ,,Onze insteek is om van de Viaansebrug de leukste fietsoversteek van Nederland te maken, passend in het landschap”, zegt Jan van der Horst van Papro Holding.

Hij wil het middenstuk van de brug slopen. Onder meer omdat dit het meeste onderhoud vergt en in de toekomst het hoger gestapelde containervervoer op de rivier hindert. De toegevoegde waarde is ook dat de wandelaars en fietsers in de gondels over de stalen bogen hierdoor een vrij uitzicht vanaf 47 meter hoogte krijgen. ,,Daardoor krijgt de attractie meer visuele diepte,” legt Van der Horst uit.
Op de boulevards op de brugopgangen komen onder meer extensieve voorzieningen zoals een Bike experience center, een speeltuin, ligweides die uitzicht bieden op de rivier en kleinschalige horecafaciliteiten. Het plan Viaansebrug is onderdeel van een groter recreatief plan voor dit deel van de Hollandse Waterlinie.

Behoud of sloop van de markante brug uit 1936 was de afgelopen vijftien jaar inzet van een felle strijd tussen belangenverenigingen, politiek en Rijkswaterstaat. Door de aanleg van de nieuwe bruggen in de A2 is de oeververbinding niet langer meer nodig. In 2013 besloot de Raad van State uiteindelijk dat de brug gesloopt mag worden. Die is inmiddels met hekken afgesloten. Van der Horst wil zich zeker niet mengen in die strijd of de hele discussie gaan herhalen. ,,Dat boek is gesloten. Daarom schrijven we nu een nieuw boek. Dit is een goed onderbouwd en doordacht plan, waarmee we een brugfunctie en verbindingsrol denken te kunnen vervullen tussen betrokken partijen. Misschien dat we dan over enkele jaren gezamenlijk kunnen toosten op de leukste brug van Nederland,” zegt hij.

Als Rijkswaterstaat de brug voor een symbolische euro beschikbaar stelt bespaart ze dat veel geld aan sloopkosten. ( De sloopkosten van de Bommelsebrug kwamen in het verleden uit op meer dan 5 mio euro). Als ook de provincie een bijdrage levert vanuit bestaande fondsen, moet het mogelijk zijn de publiek-private financiering 8/10 mio rond te krijgen om in de toekomst een gezonde exploitatie te kunnen voeren. Het bedrijf werkt in het project samen met gerenommeerde partners.

Van der Horst gaat de komende maanden onderzoeken of er bij de gemeenten Nieuwegein en Vianen, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat draagvlak is voor zijn plan.